Syair Nadzhom Batu Ngompal

Oleh :

Sulthonul Auliya Maulana Asy-Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Abdul Madjid Al-Fansyaury

(Pendiri Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan Nahdlatul Wathan)

logo_nw_500

74670f3141f051e543919a54e2a7ed9c

 

Belajar Olehmu Tajwid yang soheh

Karena Qur’an turunya pasih

Jangan membaca bacaan Qobih

Takut ancaman Hadits yang Soheh

RAJIN BERGURU PADA AHLINYA

Baca olehmu bacaan Jibrila

Jangan membaca bermain gila

Firman Ilahi didalam Tanzila

(ورتل القران ترتيلا  )

RAJIN BERGURU PADA AHLINYA

Jaranglah pandai membaca Qur’an

Kebanyakan asyik tidak karuan

Malu berguru tajwidnya Qur’an

Besar kepala takut teguran

RAJIN BERGURU PADA AHLINYA

Ayo hai saudara ayo hai saudari

Tuntutlah ilmu setiap hari

Jangan bermegah kesana kemari

Agar selamat belakang hari

RAJIN BERGURU PADA AHLINYA

MUQADDIMAH PENYUSUN

Kata pakir yang mengharap rahmat Tuhan

Khodimuthullabin Binahdlatil Wathan

Alhamdulillah dengan Sholat Salam

Atas Muhammad penghulu kullil Anam

Wa alihi dan shohabatnya yang nujum

Dan thabi’in dan muslimin dengan umum

Waba’du ini terjemah melayu

Untuk anak yang mubtadi berguru

Anak sasak bangsaku Indonesia

Pada hukum tajwid kitab yang mulia

Diterjemah dari Nazam yang bernama

TUHPATUL ATHFALI kitab yang utama

Dinamakan Nazam Batu Ngumpal atas

Air Otak murid rajin tidak malas

Moga-moga Nazam ini bermanfa’at

Bagi umum didunia dan Akhirat

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN

Tsabit bagi Nun yang mati dan tanwin

Empat Hukum maka bacalah Tabyiin

Yang pertama hukumnya IZHAR HALQI

Jika datang sebelum HURUFIL HALQI

Enam huruf yaitu HAMZUN HAA-U

‘AINUN WA HA UN TSUMMA GHAINUN KHAA-U

Yang kedua nama Hukumnya Idgham

Di YARMULUNA tersusun nyata Enam

Huruf ini Qismani bila bertemu

IDGHAM BIGUNNATIN hurufnya Yanmu

Tapi jika pertemuan dikalimah

Satu  KASHINWANIN WADUN YA tertegah

Yang kedua IDGHAM BIGAIRI GUNNAH

Dalam huruf ROL terdapat pahamlah

Ketiganya IQLAABU ‘INDAL BAA-‘I

Suara Mim dengung sama IKHFAA-I

Hukum keempat dinamakan Ikhfak

Pada Huruf yang Baqiyah minal Hijak

Lima belas hurufnya terbilang terang

Cukup pada awal kalim bait yang datang

SHIF DZA TSANA KAM JA DA SYAKHSHUN QAD SAMA

DUM THOYYIBAN ZIDFI TUQO DO’ ZOLIMA

HUKUM MIM DAN NUN BERTASYDID

Mimun Wa Nunun Syuddida dengung keras

Dinamakan Gunnah Musyaddadah Jelas

HUKUM MIM MATI

Mim yang mati bila datang sebelum Hijak

Selainan Alif katanya ‘Ulamak

Maka Hukumnya terdapat tiga rata

IKhfaa-u Idghamu Wa Izharu nyata

Yang pertama bernama Ikhfak Syafawi

Datangnya Qoblal Baa-‘i terketahui

Yang kedua Idgham bimitsliha ada

lah namanya Idgham Shagir hai pemuda

Yang ketiga Izhar pada baqiyyah

Min ahrufin dinamakan Syafwiyyah

Awas jangan Ikhfak pada Wawin Wafa

Karna dekat dan bersatu jangan lupa

HUKUM ALIF LAM DAN LAM FI’IL

Lam Al dua hal pemuda dan pemudi

Yang pertama Izhar hurufnya terjadi

Empat belas maka pahamkan Romzah

Di IBGI HAJJAKA WAKHOF ‘AQIMAH

Yang kedua wajib di Idghamkan dalam

Empat belas pula Rumusnya didalam

THIBTUMMA TSUMMA SHIL RAHMAN TAPUZ DHIF DZA NI-‘AM

DA’ SUU-A ZONNIN ZUR SYARIFAN LIL KAROM

Lam pertama dinamakan Qomriyyah

Lam kedua dinamakan Syamsiyyah

Izhar nyatalah Lam Fi’il Muthlaqo

Seperti qul nq’qm waqulna waltaqo

HUKUM IDGHAM MUTAMATSILAIN,MUTAQORIBAIN

DAN MUTAJANITSAIN

Dua Huruf jika akur pada Sifat

Dan makhrojin mitslani yakni sepakat

Jika dua makhraj datang berhampiran

Dan disifat bersalahan dinamakan

Mutqoribain tapi jika bersamaan

Dimakhrojin dan disifat bersalahan

Dinamakan mutjanitsain jika mati

Awal Huruf Idgham shogir didapati

Jika dua hurufnya bebaris benar

lah namanya Idgham kabir yakni besar

BAGIAN-BAGIAN MAD

Dan Mad ada asli ada yang Far’i

Yang pertama dinamakan Thabi’i

Tidak dihentikan atas sebab datang

Dengan tiadanya huruf tak terdatang

Mutlak huruf lainnya Hamzah ausukun

Mengiringi mad Fatthobi’iya yakun

Mad kedua Far’i terhenti atas

Hamzah atau sukun semata mata pas

Hurufnya tiga tersusun pada lapaz

Wayin dinuhiha misalnya terhapaz

Jar sebelum Yadom sebelum Wawiqot

Fathah tetap sebelum Alif mesti Syarat

Jadi huruf Liin ya sama wawin rata

Insakana dan sebelum Fathah nyata

HUKUM MAD BERSAMA HAMZAH

MAD didalam Qur’an suci tiga hukum

Itu wujubu  waljawazu walluzum

Mad wajibun muttashilun bila jitu

Hamzah mengiringi Mad dikalimah satu

Mad Ja izun munfashilun dua wajah

Bilamana masing-masing dikalimah

Bersamaan in  a’rodussukunu

Pada Wakaf seperti nasta’inu

Bila ada hamzah datang mendahulu

Mad ternamalah Mad Badal Ka-amanu

Mad Lazimun tiga alif sukun tetap

Mengiringi Mad di Washal dan diwakap

HUKUM MAD LAZIM

Empat cukup keterangan Mad lazimi

Karna ada harfi ada yang kalimi

Masing-masing mukhaffafun Mutsaqalun

Maka ini empat nyata Mufasshalun

Maka jika dikalimah sukun datang

Serta Huruf Mad bernama Kilmi terang

Jika pada Huruf Tsulasi terdapat

Mad menengahi namanya Harfi tepat

Jika di Idghamkan Mutsaqalun nyata

Jika tidak maka Mukhaffafun rata

Mad Lazimi Harfi pada awal surat

Didelapan Huruf adanya terdapat

Kumpul pada katanya Kam ‘asal Naqos

Dan ‘ain dua wajah nyata madnya Akhos

Dan yang lain Huruf Tsulasi Ta’ Alif

Madnya thobi’I dibaca satu Alif

Itu pula dalam Fawatihissuar

Kumpul di Hayyun Thohirun nyata benar

Majmu’  Fawatihissuar empat belas

Shilhu Suhairon mangkoto’ka hai awas

Cukup dengan Hidayatillahissomad

Nazom BATU NGUMPAL atas yang di Qasad

Barmi menterjemah dengan Rajaz  Arab

Dan terhias dengan Lisan orang Arab

Diterjemah oleh Otak luar Jasad

Tahun tetap tapa fikirkan dijasad

Wahai adek hai saudara hai saudari

Cuba ukur ini Sya’ir kanan kiri

MUSTAF’ILUN MUSTAF’ILUN MUSTAF’LUN

MUSTAF’ILUN MUSTAF’ILUN MUSTAF’LUN

Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim

Mengurnia paham jelas jadi ‘alim

Puji Ilahi dan Sholat serta Salam

Atas nabi dan semua ‘alattamam

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s